Hauteskundeetara mugatzen ez diren oharrak, zalantzak eta hausnarketak

Erabiltzailearen aurpegia

Testu honetan ez naiz Madrilgo aurreko hauteskundeen bilakaeran zentratuko. Aitzitik, zenbait autorek (Fisher, Stuart Hall, Zizek, Traverso) planteatutako ideia batzuk erabiliko ditut hauteskundeetatik haratago pentsatzeko. 

Hemen ez ditut Madrilen gertatutakoaren gako zehatzak aztertuko, ibilbide luzeko joerak baizik. Jarraian azaldutakoa, beraz, ez da eta ez du errezeta itxia izan nahi, panorama osoa ulertzeko baliagarriak izan daitezkeen hausnarketak bateratzea baizik.

Stuart Hall, «populismo autoritarioa» eta eskuineko proiektu berriak

Has gaitezen atzera begiratzen. El largo camino de la renovación. El thatcherismo y la crisis de la izquierda[i] Stuart Hallek 80ko hamarkadan idatzitako artikulu batzuk biltzen ditu. Saiakera hauetan autoreak proiektu thatcheristaren igoera, murgilketa eta ezarpena aztertzen ditu. Baita espazio sozial, moral eta emozionalaren konkista eta ezkerraren atzerakada ere. Liburuaren orrialdeak egituratzen dituen argudio-puntua honako honetan laburbil daiteke: joera politiko hori ez zen botoak harrapatzeko egituratutako hauteskunde-makineria hutsa izatera mugatu. Thatcherismoaren asmoa eta lorpena imajinario kolektiboaren, sen onaren, esparru ideologikoaren eta agenda moralaren bataila erasotzea eta irabaztea izan zen. Bere garaipena, beraz, hiritar britainiarraren bihotzak eta gogoak bere interes eta helburuetara bideratzeko gai izatea izan zen. Ia berrogei urte geroago, beharrezkoa da idazki horietatik hausnarketak, irakaspenak eta erreferentziak ateratzen jarraitzea, bai eskuin berriaren aurrerapenetik, bai sozialisten proposamenen geldialditik.

Mahai gainean jar daitekeen lehen galdera honakoa da: zer esan behar digute, 2021aren erdialdean, "Burdinazko damaren" gobernuek? Kontserbadoreen garaipenak baino gehiago, antolatu zuten estrategia globala da interesatzen zaiguna. Margaret Thatcherrek gidatutako proposamen ideologikoa aipatzeko Stuart Hall teorikoak "populismo autoritarioa" terminoa sortu eta garatu zuen. Kategoria honek Vox eta PPko sektore batzuen (Isabel Díaz Ayuso, edo aurretik Esperanza Aguirre eta Aznar) pultsu politikoa jaso eta deskribatzeko aukera ematen digu.

Bi dira "populismo autoritarioa" osatzen duten osagaiak: tory kontserbadurismo klasikoa eta merkatu librearen aldeko bultzada berri bat. Elementu populistak, aldi berean, thatcherismoak herriarekin lortu zuen loturari erreferentzia egiten dio. Behekoen beldur, sentimendu eta antsietateekin lortu zuen konexioa, herritarrari izaera kontserbadore eta eskuindarra emanez. Horrela, bada, ezaugarri eta balio tradizionaletan oinarritutako mugimendua da (diziplina morala, nazionalismo biszerala, legea eta ordena, "Gorrien" beldurra, batasun nazionala, konbentzionalismo sexuala, familia-balioak, etab.), errezetario neoliberala proposatzen eta inplementatzen duena (Ongizate Estatuaren politika sozialak murriztea, desarautzea, mugimendu sindikalaren eta langileen komunitateen higadura, eta antikolektibismoa). Eta elementu populista bat du, gizartean kezka, interes eta zalantza sortzen duten alderekin lotzen saiatzen baitira. Denok barruan daramagun dendari "txiki-burgesa" bultzatzen saiatzen dira. Hau da, pertsonen biografietan sartzeaz gain, etorkizuneko proposamenetarako joko-zelaia prestatzea helburu duen diskurtsoa aurkezten dute. Gainera, jendeak moraltasunarekin edo beldurrekin zerikusia duten esperientzietara jotzen du.

Adibide batekin -oso sinplifikatua- hobeto uler daiteke elementu populista hori. Atzeraldi ekonomikoaren garaian, pobrezia- eta desberdintasun-mailek gora egiten dute. Gero eta jende gehiagok aurkitzen ditu zailtasunak hilabete amaierara iristeko, janaria ordaintzeko edo hipotekaren epeak betetzeko. Horren ondorioz, okupazioak, jabetzaren aurkako delituak (iruzurrak, lapurretak, ebasketak...) eta abar ugaritu egin dira. (Ohar garrantzitsua: askotan delinkuentziaren benetako gorakada estatistikorik ere ez dago). Komunikabideek aprobetxatu egiten dute egoera hori handitzeko (beti eztabaidaren fokuan jarriz) eta, horrela, izu-giro soziala sortzeko. Horren aurrean, beldurra duen gizabanakoa bera da poliziaren kontrol handiagoa, zigor gogorragoak eta abar eskatzen dituena. Eta zenbait alderdi politikok, iraganeko thatcherismoak adibidez, antsietate horrekin bat egiten dute, segurtasun falta horiek aprobetxatzen dituzte, eta herriari entzun eta "konponbideak" proposatzen dituzten hartzaile bakarrak bihurtzen dira.

Ikusten ari garen bezala, "populismo autoritarioa" ez da aldentzen Vox (edo, oro har, eskuin berria) proiektu politiko-sozial motatik. Gizaki komun nazionalaren espektro kontserbadore eta tradizionalenari etengabeko interpelazioa egin ondoren, maskulinitate hegemonikoaren defentsatik immigrazioaren, familiaren edo nazionalismoaren auziraino doazen gaiak ustiatuz, ezkutatzen dena merkatu librearen ibilbide-orria da (geratzen diren gailu sozial urriak pribatizatzea, desarautzea eta desegitea), bai eta Estatuko aparatuen diziplina-izaera indartzea ere (erabilera gogorragoak eta luzeagoak, polizia-erabilera handiagoak, etab.)[ii].

Hemen, Qué pasa con Kansas[iii] liburua azaltzen duen modua, kontua da indar horiek paradoxa argi batean harrapatuta daudela -nahiz eta ez zaien axola- (behin eta berriz aipatu beharko litzatekeen "zirkuitulabur" bat): defendatzen omen dituzten balioak, harremanak eta elementu kulturalak higatu egiten dituzte alderdi horiek beren politika ekonomikoekin indartzen dituzten kapitalismoaren dinamikek. Adibidez: ez dira "progreak" familia-sareak ahultzen ari, kapitalismoaren bizi-baldintzak baizik (ziurgabetasuna, prekarietatea, ezegonkortasuna). Zizekek lan honen hitzaurrean aipatzen duen bezala, "Gerra moral" honekin (eskuin berriak proposatua) klasearen antagonismoa disimulatzea, esplotatuen amorrua harrapatu eta desbideratzea eta arreta errealitate honen benetako kausa sistemikotik aldentzea lortzen dute.

Ideiak sozialistak ezartzeko borroka

Hurrengo atal honetan, "La batalla de las ideas socialistas en los años 80" testuan zentratu nahi dut bereziki, Margaret Thatcher (1981) boterera iritsi eta bi urtera idatzia. Lehen orrialdeetan badago ideia iradokitzaile bat: klase soziala ez da ulertu behar bere kontzepzio automatikoan. Izan ere, egileak azaltzen duenez, posizio ekonomiko jakin batean egoteak ez du esan nahi ideia politiko zehatz batzuk hartuko dituzunik. Ez dago itzulpen mekanikorik norbera objektiboki kide den klasearen eta jarrera ideologikoaren artean. Esplotatuen parte izateak eta esplotazio hori esperimentatzeak berez jo zaitzake "gu eta haiek" kontzientzia hartzera, baina ikuskera politikoa eskuratzeko prozesua bitartekotzaz beteta dago (identitarioak, kulturalak, sozialak, subjektiboak, etab.). Aukera politiko baten alde egitea egokitzen den unean, elkarren artean talka egiten duten interesak eta identitateak sartzen dira jokoan.

Hori argitzeko, legebiltzarreko hauteskunde batzuetan, alderdi bat aukeratzeko orduan, agian norbait mugituko da bere berehalako interes materialek bultzatuta (horien ulermena, era berean, eraikia da), baina lehentasuna eman diezaieke, halaber, askatasun edo nazio ikuskerari, beldurrei, sexu-identitateari, kontsumitzaile gisa duen zereginari edo erlijioari. Aipatzen ari garen honen adibide grafiko bat: komunikabideek "okupazioak" ugaritzen ari direla, delitu-egitateak areagotzen ari direla edo kaleetako segurtasun falta sakona dela azpimarratzen duten garai honetan, langile klaseko gizabanako batek, antsietate sozialak sortzen dituen giro horri erreparatuta, lehentasuna eman diezaioke, ez arlo ekonomikoari, baizik eta "legean eta ordenan" oinarritutako diskurtsoari.

Madrilen kasuan, Ayusori jende askok emandako babesaren atzean, ez dago soilik alderdi "material" bat (tabernak eta establezimenduak irekita egoteko beharra), baita kulturala, morala, kontingentea eta identitarioa ere (PPk proiektatutako "madrildarrean" islatuta ikustea, eredu aspirazionalarekin bat egitea, pandemiaren kudeaketari buruzko kontakizunari atxikitzea edo askatasunaren inguruko diskurtsoa barneratzea).

Ondorioz, hauek dira atxiki behar ditugun bi puntuak: i) elementu materialak eragin zuzena du pertsona baten konfigurazio ideologikoan eta lehentasun politikoetan (mugak finkatzen ditu, ekintzak bideratzen ditu), baina (subjektuaren agentziari berari balioa emanez) politizazio-prozesu horretan beste bitartekotza eta instantzia batzuek ere garrantzia hartzen dute (garaiaren sen komuna, gizabanako hori osatzen duten identitateak, tonalitate afektibo hegemonikoa, haren autokokapen kulturala, etab.); eta ii) ideia komunistek eta iraultzaileek sustraiak izan ditzaten eta proletario mailan heda daitezen, ezinbestekoa da antolaketa, hezkuntza, pedagogia eta lan politikoa.

Artikulu horretan bertan, aurrerago, soziologo jamaikarrak gaur egun planteatzen jarraitzea zentzuzkoa den galdera bat egiten du: "Zergatik da hain idorra lurraldea ideia sozialistentzat 80ko hamarkadan?" Stuart Hallek ezarritako hiru arrazoiak berreskuratuko ditugu, esan bezala, indarrean jarraitzen baitute. Lehen kontua iragan iraultzaileari eta gure aurreko saiakera komunistei dagokie. Ondare horren guztiaren balantze efektiborik gabe, ezin izango dugu alde batera utzi jaraunspen honek sortzen dituen lotura eta hertsapenak. Ariketa horrek bizipen horiek aztertzeko eta azaltzeko prozesu bat gauzatzea ekarriko luke (nola sortu ziren, zein leiho ireki zituzten, zergatik huts egin zuten, eta abar). Komunistak izeneko esperientziak kartografiatzea izango litzateke helburua.

Zentzu honetan, Enzo Traversok[iv] desarolatutako "ezkerreko malenkonia" gogora ekartzea iradokitzailea iruditzen zait. Iraganeko nostalgia desmobilizatzaile eta derrotista baten aurrean, erakunde sozialdemokratak gehiegi balioesten dituena eta beste hamarkada batzuetako bizi-baldintzak idealizatzen dituena (eta bertan ainguratuta geratzen dena), historialari italiarrak proposatutako malenkoniak indarra eta inspirazioa ateratzen ditu gure aurreko esperientzia emantzipatzaileetatik. Helburua, beraz, iraganeko borrokei buruzko memoria sortzea, egitea eta transmititzea da (1934ko urria, gerra zibila, mugimendu antifrankista, etab.), borreroen eta biktimen arteko liskar batera edo objektu geldo, mutu, huts, itxi, folkloriko bihurtu gabe. Eta izan ziren saio iraultzaileak bezala proiektatuz, zeinek, nagusiki, klase sistematik haragoko etorkizun alternatibo bat eraiki nahi zuten. Horrela, memoria honek esperientzia-espazio bat sortu ahal izango du, aurreko belaunaldien irrikaz, irakaskuntzez eta nahiez elikatua.

Bigarren puntuan, indar sozialdemokratek nagusitasuna galera egiaztatzen da. 70eko hamarkadan burgesiaren eta langileen aristokraziaren arteko gerraosteko adostasuna hautsi zen, Ongizate Estatua pitzatzen hasi zen eta langileen mugimendua agortzen hasi zen. "Ilusio sozialdemokrata", kapitalismoa etengabeko oparoaldian mantenduko zela uste zuena, pastela denen artean banatzeko erreformen bidez[v], txikitu egin zen. Lehen krisiak azaleratu zirenean, egiaztatu zen egoera hori irreala zela, sistemaren logika kapitalaren erreprodukzioari dagokiola (eta ez osotasunaren ongizateari) eta ezin dela kapitalismoa geruzaz geruza abolitu. "Ilusio sozialdemokrata" hautsi ondoren, 45az geroztik nagusi izan ziren ideiak, erreferentzia-esparruak, portaera-ereduak eta erro aurrerakoi eta ezkertiarreko eredu existentzialak atzera egiten hasi ziren, gero sentimendu neoliberala beteko zuen hutsune bat uzten[vi].

Mapa osatzen duen hirugarren ertzak eskuin berriaren hedapen milimetrikoari egiten dio erreferentzia. Thatcherismoak, botere britainiarrean hamarkada bat baino gehiagoz irauteaz gain, gizartearen inguruetan, barrunbeetan eta hutsuneetan ideologikoki sartzeko estrategia bat zabaltzeko ahalmena izan zuen. Programari eta proposamenei eremu ideologikoaren borroka bat aurretik joan zitzaien. Helburua ez zen irabaztea, baizik eta espazio soziala markatu eta bideratzea. Laburbilduz, thatcherismoa, ezker laborista ez bezala, garai berrietara egokitu zen: jendeak bere arazoei erantzuteko erabiltzen zituen azalpenak eman zituen, zenbait balio eta kontzepturen esanahia modulatu zuen (askatasuna, jabetza, nazioa), garaiko sen komuna hezi eta eraldatu zuen, eta biztanleriaren erreferentzia-esparruak hornitu zituen (jendeak nola ikusten zuen bere burua, etorkizuna, etab.).

Azken finean, gure helburua ideia komunistak gizartean berriro sartzea bada, hiru alderdi hauek hartu behar ditugu kontuan: i) esperientzia emantzipatzaileak ekintzarako iparrorratz bihurtzea; ii) Ongizate-estatu zaharkituaren defentsa etsitua alde batera uztea; eta iii) eskuinak eta sozio-liberalismoak azken berrogeita hamar urteotan eraiki duten nagusitasuna iraultzea.

Zizek eta «xantaia liberala»

Madrilgo hauteskundeetan, ezkerreko blokeak behin eta berriz errepikatzen den estrategia bat hartu zuen, 2019ko bi orokorretan ez ezik, Frantzian eta Estatu Batuetan ere erabili zena. Taktika botoa erabaki transzendentaltzat aurkeztean datza, eta faxismoaren eta demokraziaren (gu edo muturreko eskuineko kaosa) artean modu dikotomikoan planteatzean. Diskurtsoaren ardatza benetako antsietate sozialak (eskubide sozial batzuk desagertzeko beldurra, adibidez) esplotatzea da, boto gehiago lortzeko. Edo botoa ematen diezu edo "deabruaren baliokide laikoaren" konplize bihurtzen zara. Ez da programa proaktibo bat edo eredu-aldaketa bat azaltzen (edo ez nagusiki); aitzitik, mugimendu erreakzionarioaren bultzadaren atzean kokatzen da. Baina, ikusi den bezala, narratiba honek ez du mugiarazten, baizik eta hondoratzean altzari batzuk babestea du helburu.

Slavoj Zizek[vii] izan da agian estrategia honek dakartzan eragozpenak ikusi eta planteatzen dituen intelektual bakarrenetakoa. Idazle esloveniarrak "xantaia liberaltzat" jo zuen jokabide hori. Hertsapen bidez, "Gaitz txikienari" sostengu akritikoa eman behar zaio. Hauteskunde-aurkariaren deabrutze horren arazoa da ezkutatu egiten duela alderdi horien eta sistemaren arteko lotura. Alderdi horiek ez dira talde tradizionalek babestutako demokrazia idilikoa (liberala) asaldatzen duten kanpoko eragileak. Beren jardunarekin (eskuin klasikoa eta sozialdemokrazia) joera horiek sartzea ahalbidetzen duen errealitatea sortzen dutenak, euren diskurtsoa mutur-eskuinaren gorakada geldiarazteko beharrean oinarritzen duten berberak dira (botoaren bidez soilik).

Alain Badiouk ¿qué representa el nombre de Sarkozy?[viii] lanean, 2008ko testu labur batek, bi joera horiek beldurrean oinarritzen direla argudiatu zuen. Muturreko eskuina "beldur primitiboan". Hau da, beren erasoen jomugatzat betiko pagaburuak erabiltzen dituzte: pobrea, gaizkilea, migratzailea, etab. (okupazioaren, lapurreten eta lana lapurtzera datorren atzerritarraren beldurra). Gizartearen espiritu kontserbadorea bultzatzen dute horrela. Ezkerreko blokea, bestalde, ez dago baieztapen positibo batean oinarrituta, baizik eta "eratorritako beldurrean", hau da, beste beldurrak eragin ditzakeen ondorioekiko beldurrean. Bigarren boto horrek, frantsesarentzat, "Derrigorrezko gisa bizi izan denak, ez dakar, bere afektuez gain, inolako sinesmenik". Laburbilduz, zenbait beldur aktibatzearen bidez, data jakin batean mobilizatzen du, baina ez du printzipioei atxikitzen zaien gehiengorik eraikitzen.

Ildo horretan, mehatxu horiek "fetitxe politiko" bihurtzeak benetako antagonismoari eta gizartean dauden kontraesanei beloa gehitzen die. Batzuen ustez, oposizioa elite globalistaren eta herri nazionalaren ikuskera harmoniko baten artekoa izango litzateke (Soros/Progres vs. espainiar onak – Enpresari nazionalak eta langileak, eskuarekin elkartuta –). Eta, beste batzuentzat, zatiketa benetako demokrata eta totalitarioen artean legoke. Bi kasuetan, ordea, azpian dagoen klase-borroka, gauzen egoera horrek sortzen duen forma sozioekonomikoa eta benetako aurkakotasuna estaltzen dira: kapitalismoa vs hori deuseztatu eta gainditzen duen mugimendu erreala.

Hala ere, idazle esloveniarrak eskaintzen duen irtenbidea "zenbat eta okerrago, orduan eta hobea" da. Eta hemen sartzen dira nire desadostasunak. Zizekek ziurtzat jo du, eskuin berriak hauteskundeak irabaztea onartzen bada, egoera horrek gizartea erradikalizatuko duela eta alternatiba sozialistak espazioak konkistatzea ahalbidetuko duela. Aldi berean, muturreko eskuinak oposizioan egonda lor lezakeen indar metaketarekin hautsi egingo da. Dena den, krisi garaian ez badago proposamen komunista antolatu, eraginkor eta indartsu bat, esplotatuak ez dira joera horretara automatikoki makurtuko. Eta herritarren haserrea beste edozein alternatibak bidera dezake (konspirazio eskuindarrak, erreformismo kontserbadoreak, etab.). Jakina, "Gaitz txikiaren" gurpil amaigabea hautsi behar da, baina ulertu behar dugu proposamen komunista hori egon ezean, ulergarria dela jendeak duen apurra gordetzea. Ez dago B aukerarik, eta agian hori da aldatu beharko genukeen lehen gauza.

«Dagoena da» maximo ideologiko gisa

Gaur egungo patroi politiko nagusia dena Mark Fisherrek teorizatutako "errealismo kapitalista" kontzeptuan laburbil daiteke. Hitz horrek funtsezko bi ideia eta errealitate biltzen eta garatzen ditu. I) "Dagoena", inguratzen eta mugatzen gaituena, forma ematen diguna aldaezina, ahistorikoa eta barneraezina da. Benetan dagoena gainditzeko edozein asmoa irrazionaltzat, hutsezintzat, ezegonkortzat eta totalitarismora kondenatutzat jotzen da. Fatalismo politiko honek mundu alternatibo baten proiekzioa eragozten du, politikoki pentsagarria eta posiblea denaren mugak ezartzen ditu altzairuzko barrekin. Eta "gogoetarako ezintasun" batean murgiltzen gaitu, ezarritakoa gainditzen duen formulaziorik planteatzeko gai ez den atmosfera teoriko mugatu batean. Une hau kontingente eta esku-hartze politikorako irekia bezala ikusi eta kontsideratu ordez, pragmatismo instrumentalistaren eta interes premiatsu eta berehalakoen narratibaren pean, ekintza oro kapitalismoaren ertzetan sartzen da.

II) Derrotismo politiko horren kontrakara "boluntarismo magikoa" da. Aldaketa sistemikorik posible ez denez, geratzen zaigun gauza bakarra geure burua modu indibidualean salbatzen saiatzea da. Uste horrek ziurtzat ematen du kapitalismoaren kanpoalde propioan eta pertsonalan egon gaitezkeela eta egitura inpertsonal horrek ez gaituela lotzen. Gaur egun, joera hori ikus daiteke "osasun mentalaren" gaia tratatzeko nagusi den moduan. Arreta gehien jasotzen ari diren diskurtsoek errealitate hori despolitizatzen dute, eta ondoez horien sustrai soziala bilatu beharrean, egoera pribatizatu eta konponbide indibidualak sustatzen dituzte (bakoitzak bere burua salba dezala psikologoarengan, baina arazo horiek sortzen dituen gurpila ez dadila zalantzan jarri eta martxan jarrai dezala).

Gure gorputzak, buruak eta sentsibilitateak bereganatu (eta inokulatu) nahi dituen espektro ideologiko honen aurrean, bi ekintza aztertu behar ditugu. Alde batetik, menderatutako klaseen azpian dagoen amorru hori bideratzeko, hezteko eta egituratzeko gai den mugimendu politikoa berriro ekarri, birpentsatu eta antolatzera bideratu beharko lirateke ahaleginak. Bestetik, "Des-identitate politika proletarioak" martxan jarri beharko genituzke. Fisherrek hau proposatzen du bere testu batzuetan. Premisa galdera hauetatik abiatzen da: zer lortu nahi du kapitalismoak, harreman-sare gisa, gugandik?, zer desio, premia eta asebetetze sortzen ditu gizabanakoengan?, nola moldeatzen gaitu?, zer marka eta arrasto uzten ditu klase-sistemak gure gorputzetan eta gure adimenean?, zer zeregin betetzen dugu guk existitzen denaren erreprodukzioan? Kontua da, beraz, osatu gaituzten gailuak eta praktikak arakatzea, prozesu horietan guk izan dugun (eta izaten ari garen) papera aztertzea, eta hori posible egiten duen gure zatia suntsitzen duena kolektiboki eraikitzea. Raymond Williamsek "Es usted marxista, verdad?"[ix] lanean argi eta garbi azaltzen du: "Pertsonek pentsatzen eta sentitzen amaitzen dutena, neurri handi batean, sakonki errotutako gizarte-ordenaren erreprodukzioa da. Beraz, hori aitortzea gure esperientziaren arlo handiak daudela onartzea da, nolabait esateko, garaituak izan behar direnak".

Amaiera

Alain Badiouk, aipatu dugun liburuan, urgentziaren behin-behinekotasunetik ihes egiteko eskatzen digu. Ez dugu arreta jarri behar azken eskandaluan, politikari batek askatutako azken inproperioan edo azken polemikan. Horregatik, hautsi egin behar da zirkulu honekin, zeinean beti baitago zerbait garrasia zeruan jartzeko. "Inposatzen zaigun behin-behinekotasunetik" aldentzea. Aitzitik, iraupen alternatiboa/kolektiboa sortzeaz gain, ibilbide luzeko joeretan, etorkizunerako helburuetan, murgilduta gauden esparru orokorraren azterketan eta orientatzeko aukera emango digun mapa kognitibo baten eraikuntzan jarri behar da arreta. Hori izan da nire asmoa artikulu honetan. Koadro osoaren zertzelada batzuk ematen saiatzea, egungo unea ulertzen lagunduko duten ideiak eta hausnarketak mahai gainean jartzea, arau nagusi gisa jokatzen duen bizkortasunetik askatuta. Pentsalari frantziarra parafraseatuz: desinteresatu gaitezen haren interesak gureak bihurturik ikusi nahi dituen interesez.[i] Erreferentzia bibliografikoa: Hall, Stuart: El largo camino de la renovación. El thatcherismo y la crisis de la izquierda, Lengua de Trapo, Madrid, 2018.

[ii] Izan ere, Voxen anti-estatismo diskurtsiboa ondasun publikoen aurka doa, baina Estatua bere funtzio errepresiboan handitzearen alde. Tony Judtek idatzi zuen bezala: "Horrek ez du esan nahi Estatua per se murriztu denik. Margaret Thatcherrek ez zuen zalantzarik izan errepresio tresnak eta gobernu zentralaren informazio bilketa indartzeko. (…) Estatu modernoak bere mendekoengan duen kontrol panoptikoa zabaltzen jarraitu du ". Judt, Tony: Algo va mal, Penguin Random House, Barcelona, 2019.

[iii] Erreferentzia bibliografikoa: Frank, Thomas: ¿Qué pasa con Kansas? Cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos, Acuarela y A. Machado Libros, Madrid, 2008.

[iv] Erreferentzia bibliografikoa: Traverso, Enzo: Melancolía de izquierdas. Después de las utopías, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019.

[v] Ezin da ahaztu etengabeko hazkunde ekonomiko horri eusten ziotela Britainia Handiko maila baxuenek eta hirugarren munduko herrialdeetako proletarioek jasaten zituzten kargek.

[vi] Tony Judtek zioenez, IIGMren amaieraren ondorengo lehen hamarkadetan, eztabaiden grabitate gunea ez zen eskuinaren eta ezkerraren artean eztabaidatzen, ezkerrean bertan baizik. "Michael Oakeshott bakoitzeko ehun intelektual aurrerakoi zeuden". Eta indarren korrelazio hori da alderantzikatzen dena.

[vii] Erreferentzia bibliografikoa: Zizek, Slavoj: Como un ladrón en pleno día. El Poder en la Era de la Poshumanidad, Anagrama, Barcelona, 2021.

[viii] Erreferentzia bibliografikoa: Badiou, Alain: ¿Qué representa el nombre de Sarkozy?, Ellago, Madrid, 2008.

[ix] Erreferentzia bibliografikoa: Williams, Raymond: Cultura y materialismo, La marca, Buenos Aires, 2012.